Turkindir.com
Sitemizdeki tüm program ve dosyalar,
Resmi üretici ve yapımcı sitelerinden indirilir.
Toplam Program Sayısı : 11074 ® Güncellenme Tarihi : 06.06.2020 Şu Anda Online:128 ziyaretci 
KATEGORİLER :
│ Ana Sayfa Yeni Programlar En İyi Programlar Sitene Program Ekle │

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Mal Rejimleri Programı indir → İş - Ofis Sektörel

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Mal Rejimleri Programı

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Mal Rejimleri Programı Editör Açıklaması:
Avukatların kullanabileceği ve diğer herkesin de yararlanabileceği T.C. kuralları ile ilgili bir programdır. Avukatlar bu programı kullanarak işlerini daha iyi kontrol edebilirler..

Üreticinin Açıklaması:

İNDEKS BÖLÜMÜ
- Mevzuat İndeksi
- Kavramlar İndeksi

* Eserin içerisinde geçen tüm hukuki terimler ve muhtelif kanunların maddeleri bir "indeks" halinde alfabetik sırayla topluca sunulmuştur. Bu suretle hukuk uygulayıcılarının, hukuki terimlerden veya maddelerden giderek aradıkları konuya kolayca ulaşabilmeleri sağlanmıştır. Bu bölümde koyu ile işaretlenmiş numaralar o kavramının tarifinin veya en geniş açıklamasının yapıldığı esas metni(maddenin ilgili bendini); diğer numaralar ise o kavramın kullanıldığı muhtelif metinleri(bentleri) anlatmaktadır.

MAL REJİMLERİ BÖLÜMÜ

* Bu bölümde, önce maddeye giriş mahiyetinde maddenin önceki Türk Medeni Kanunu; İsviçre Medeni Kanunu ve 1984 ön tasarısı ile karşılaştırılması yapılmış ve varsa TBMM de geçirdiği değişikliği ele alan bir "giriş ve tarihçe" bendi eklenmiştir. Maddeler açıklanırken madde ve fıkralara bağlı kalınmaksızın, getirilen düzenlemelerin sayısı kadar bentler getirilerek, bu bentler de kendi içinde alt bentler altında ikinci ve hatta üçüncü, dördüncü açılımlara tabi tutulmuştur.
* Maddelerin temas ve işaret ettiği tüm Önceki Türk Medeni Kanunu ile 4721s. yeni Türk Medeni Kanunu`nun maddeleri birlikte verilmiş; eğer Önceki Türk Medeni Kanunu`nda karşılığı yoksa sadece Yeni Türk Medeni Kanunu belirtmesi ile 4721s. kanunun maddeleri incelenmiştir.
* Maddenin izahında bahsi geçen veya işaret olunan diğer kanunların tüm maddeleri ayrı ayrı zikredilmiş ve önemli görülen bu gibi maddelerin ayrıca metinleri de verilerek hukuk uygulayıcısına çok geniş surette maddeden mevzuata uzanabilme imkanı getirilmiştir.
* Maddenin içinde gerekli görülen diğer hukuk dallarına ait açıklamalarla, maddenin aynı zamanda ansiklopedik bir kaynak olması sağlanmıştır. Bu surette madde ile mümkün mertebe başkaca bir kaynağa, mesela Borçlar Kanunu şerhine veya Ceza Kanunu açıklamasına başvurmadan maddenin getirdiği düzenlemenin kavratılması sağlanmaya çalışılmıştır.

SÖZLEŞME VE DAVA ÖRNEKLERİ
* Bu bölümde Mal Rejimleri Örnek Sözleşmeleri ve Mal Rejimlerinden Kaynaklanan Davalar ve bu davalara ilişkin dilekçe örnekleri ele alınmıştır. İncelenen davalar aşağıdaki gibidir..
- Mal Rejimlerinden Kaynaklanan Davalar
1) Halli Bir Dava Açılmasına Bağlı Talep Ve Nizalar
2) Mal Rejimlerinin Tasfiyesine Dayalı Talep Ve Davalar
3) Mal Rejiminin Yürürlüğü Esnasında Açılabilecek Davalar
4) Örnek Dava Dilekçeleri
5) Yetki Ve Görev
6) Zaman Aşımı

- Mal Rejimleri Örnek Sözleşmeler
* Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi.
* Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi.
* Mal Ortaklığı Rejimi.
* Mal Ayrılığı Rejimi.

- BENTLER BÖLÜMÜ
* Genel Hükümler (202-217)
* Edinilmiş Mallara Katılma (218-241)
* Mal Ayrılığı (242-243)
* Paylaşmalı Mal Ayrılığı (244-255)
* Mal Ortaklığı (256-281) gibi rejimleri içeren tüm maddeler fıkralara kadar ayrılarak, maddelerin giriş ve gerekçeleri de belirtilerek incelenmiştir.

- METİN ERİŞİMLERİ BÖLÜMÜ
Bu bölümde bütün ilgili maddelerin gerekçe metinleri, giriş ve tarih metinleri ve tam metinleri görülebilmektedir. Bu bölümde çalışma yapılırken;
* Mehaz İsviçre Medeni Kanunu;
* Önceki 743s. Türk Medeni Kanunu
* 1984 Tarihli Medeni Kanun Ön Tasarısı hükümleri 4721s. Yeni Türk Medeni Kanunu`nun hükümleriyle birlikte ele alınarak, kısaca mukayeseli açıklamaları yapılmış ve giriş teşkil edecek bir ön bilgi verilmiştir.

- 4721 S. TMK
Bu bölümde 4721 sayılı Yeni Medeni Kanun;
* Kişiler Hukuku,
* Aile Hukuku,
* Miras Hukuku,
* Eşya Hukuku gibi bölümlerde gerekçeleri de verilerek incelenmiştir.

(!)Programda ayrıca, tüm rejimlerde mal paylaşımlarının formüllerine ve nasıl hesaplanacağına dair açıklamalar ilgili maddeler içerisinde yer almaktadır.4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Mal Rejimleri Programı indir ( Download )


İndirme Notu :4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Mal Rejimleri Programı Programını indirdikten ettikten sonra lütfen antivirüs programları ile taramadan geçiriniz. Turkindir.com 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Mal Rejimleri Programı program yazarı değildir ve sorumlulukta kabul etmez.
 
SEÇMECE PROGRAMLAR
Spor Merkezi Programı
Evlendirme Bildirimi
Dugan Trafik Tescil
FineSANI
Bayzun E-Cafe
Taşınır Takip Otomasyo
MEMUR (657 `ye Tabii Mem
AKINSOFT Cd Market
Mertsoft Kasa Defteri
Optik
NetCafe DS
Assignment Organizer
Microm Petrol Otomasyonu
Cafe Control
AGSoft İç Hastalıklar
Şenkom Nakliye
TEKLİFS
Hedef Kimlik Bildirim Pro
Matbaa Evrak Takip
FineELEC
Ri-Mer Kütüphane Takip
Gemi Yük Dağıtım
Hasta Sevk Kağıdı
Te-Barkod Stok Takip
Bilgi Bordro Programı
Jerrycan
Golaks Makine Demirbaş T
Muhtar Asistan
Misafirhane Otomasyonu
Fırın ve Pastane Progra
Pizza Takip Programı
EmPro Profesyonel Emlak P
e-kikNet (İhale Otomasyo
Microm Personel Takip
PosnetServis
Microm Acenta
Beyanname Programı
Microm Market Otomasyonu
Video Kulüp
 Copyright © Turkindir.com

Gizlilik Bildirimi